Partnerji in nosilec projekta

Obcina-Bled111
nbrv1-296x60
abrv_slo

Projekt LIFE12ENV/SI/000783

Inovativna tehnologija kontrole cvetenja cianobakterij

julij 2013 – december 2016

 • Prekomerno cvetenje cianobakterij in izločanje njihovih toksinov predstavlja v površinskih vodnih virih Evrope in sveta enega glavnih tveganj za zdravje. Cilj projekta je predstaviti rešitev za zgodnje odkrivanje cianobakterij, preprečevanje njihovega cvetenja in pojavljanja cianotoksinov.

  Inovativna tehnologija temelji na znanstvenem dognanju, da glavni nadzor nad gostoto populacij cianobakterij v vodah opravljajo cianobakterijski virusi. Le-ti povzročajo naravno lizo oziroma razgradnjo cianobakterijskih celic. Za svojo aktivacijo oziroma razmnoževanje v celici pa potrebujejo sprožilec iz okolja. Tak sprožilec lahko predstavlja tudi elektrokemijska aktivacija celic z metodo uporabljeno v projektu.

  Cilj projekta je demonstracija in testiranje tehnologije s katero bomo lahko znatno prispevali k dvigu kvalitete stoječih voda kot so različne akumulacije, ribogojne in kopalne vode ter površinska zajetja pitne vode.

  V tri in pol leta trajajočem projektu bomo predstavili delovanje visokotehnološke rešitve na dveh stoječih vodnih telesih, kjer bomo izvedli obsežne nadzorne meritve okoljskih parametrov in učinkovitosti delovanja sistema.

  Cilj demonstracije je tudi predstavitev enostavnega in učinkovitega načina zaznavanja nekaterih fizikalnih in kemijskih parametrov ter koncentracije cianobakterij v celotnem vodnem telesu z uporabo inovativnih komponent predlagane tehnološke rešitve.

 • Delovni načrt sestavljajo naslednje aktivnosti:

  • Projektiranje plovila in servisnih pristanov
  • Zbiranje obstoječih podatkov o stanju vodnih teles, ki bodo predmet demonstracije naprave
  • Izdelava in testiranje delovanja servisnih pristanov in plovil v naravnem okolju
  • Vzpostavitev avtonomnosti plovbe plovila na dveh vodnih telesih s spremljanjem in analizo prisotnosti cianobakterij, enoceličnih alg in drugih okoljskih parametrov
  • Nadgradnja plovila s sistemom za proženje lize cianobakterij in spremljanje delovanja na dveh vodnih telesih
  • Spremljanje okoljskih in socialno ekonomskih vplivov izvajanja projekta
  • Komunikacija in diseminacija rezultatov projekta v slovenskem in mednarodnem prostoru
 • Pričakovani rezultati uporabe inovativne tehnološke rešitve so naslednji:

  • Vzpostavljeno delovanje dveh naprav v naravnem okolju izbranih slovenskih jezer.
  • Odsotnost cvetenja cianobakterij v času delovanja naprave s 50% manjšo koncentracijo toksičnih cianobakterij v terminu, ki je običajen za razvoj cianobakterijskega cveta.
  • Odsotnost mikrocistinov (toksinov, ki jih izločajo cianobakterije) v vodnem telesu v času delovanja naprave.
  • Izboljšano ekološko stanje izbranih vodnih teles: pestrejša vrstna sestava fitoplanktona z večjim deležem zelenih alg in s tem pozitiven vpliv na zooplankton, ribe, rake, dvoživke in ptiče; manjša motnost vodnega stolpca.
  • Predstavitev dnevno ažuriranih podatkov merjenih okoljskih parametrov na internetni strani.
  • Izraz interesa po uporabi tehnologije v Sloveniji in tujini.
 • Sofinancerji projekta LIFE12 ENV/SI/00783 LIFE Stop CyanoBloom so:

  • Evropska komisija: 648.729 € (49,97%)
  • Arhel d.o.o.: 552.043€ (42,43%)
  • Nacionalni inštitut za biologijo: 91.066€ (6,9%)
  • Občina Bled: 9.062€ (0,7%)
 • Program LIFE+ je finančni instrument EU za podporo projektov usmerjenih v varovanje okolja in ohranjanje narave v Evropski uniji. Program sestavljajo tri prioritetna področja: okolje in učinkovitost virov, narava in biodiverziteta in okoljsko upravljanje in informiranje.

 • Project Acronym: LIFE-REMPHOS LIFE12 ENV/ES/000361

  Project Title:  – IMPLEMENTATION OF A NEW PHOSPHATE REMOVAL TERTIARY TREATMENT IN WWTP

  Link to official abstract

  Project web page

  __________________________________________________________________

  Project Acronym: SANePLAN LIFE12 ENV/ES/000687

  Project Title: LIFE SANePLAN – Integrated Planning and Sustainable Management of Sanitation Infrastructures through innovative precision technology

  Link to official abstract

  Project web page

  ___________________________________________________________________________

  Project Acronym: RusaLCA LIFE12 ENV/SI/000443

  Project Title: Nanoremediation of water from small waste water treatment plants and reuse of water and solid remains for local needs

  Link to official abstract

  Project web page

  ___________________________________________________________________________

  Project Acronym: ROEM-plus LIFE 11 ENV/ES/000590

  Project Title: High resolution approach for management of surface water eutrophication in ruraL areas of the Duero river basin

  Link to official abstract

  Project web page

  ___________________________________________________________________________

  Project Acronym: HYDROCHIP LIFE11 ENV/NL/000788

  Project Title: The Hydrochip: a reliable and quick way to test water quality

  Link to official abstract

  Project web page

  ___________________________________________________________________________

  Project Acronym: BUCEFALOS LIFE11 ENV/SE/000839

  Project Title: Blue Concept for a low nutrient/carbon system –regional aqua resource management

  Link to official abstract

  Project web page

  ___________________________________________________________________________

  Project Acronym: BIOMOMI LIFE11 ENV/ES/000552

  Project Title: Bio-monitoring and automatic microbiological contamination control system of industrial hydraulic circuits

  Link to official abstract

  Project web page

  ___________________________________________________________________________

  Project Acronym: LIFE EBRO-ADMICLIM  LIFE13 ENV/ES/001182

  Project Title: Adaptation and mitigation measures to climate change in the Ebro Delta

  Link to official abstract

  Project web page

  ___________________________________________________________________________

  Project Acronym: LIFE SMART-AGROWETLAND LIFE13 ENV/ES/001125

  Project Title: Smart water and soil salinity management in agro-wetlands

  Link to official abstract

  Project web page

  ___________________________________________________________________________

  Project Acronym: LIFE+ IRRIMAN LIFE13 ENV/ES/000539

  Project Title: Implementation of efficient irrigation management for a sustainable agriculture

  Link to official abstract

  Project web page

  ___________________________________________________________________________

  Project Acronym: LIFE-AQUASEF  LIFE13 ENV/ES/000420

  Project Title: Eco-efficient technologies development for environmental improvement of aquaculture

  Link to official abstract

  Project web page

  ___________________________________________________________________________

  Project Acronym: LIFE ReSoil  LIFE12 ENV/SI/000969

  Project Title: Demonstration of innovative soil washing technology for removal of toxic metals from highly contaminated garden soil

  Link to official abstract

  Project web page

  __________________________________________________________________________

  Project Acronym: LIFE+ TL-BIOFER – LIFE13 ENV/ES/000800

  Project Title: NUTRIENTS AND REGENERATED WATER RECYCLING IN WWTPs THROUGH TWIN-LAYER MICROALGAE CULTURE FOR BIOFERTILIZERS PRODUCTION

  Link to official abstract

  Project web page

Zadnje novice

05
jun

ARHEL prejemnik National Energy Globe Award Slovenia 2018

Za razvoj inovativne tehnologije kontrole cianobakterij smo prejeli prestižno nagrado National Energij Globe Award Slovenia 2018. Predstavitev nagrade je...
05
mar

Objava rezultatov projektav reviji Acta Biologica Slovenica

V reviji Acta Biologica Slovenica Vol. 60 št. 2 (2017) smo objavili del rezultatov, ki so nastali v okviru...