Začetek gradnje pristana na Koseškem bajerju

Začetek  gradnje pristana na Koseškem bajerju
26
maj

Na Koseškem bajerju v Ljubljani smo v maju 2014 pričeli z rednimi nadzornimi meritvami kvalitete vode.