Predstavitev prvih rezultatov monitoringa jezer na mednarodni konferenci