Zgodnji spomladanski monitoring na Blejskem jezeru

Zgodnji spomladanski monitoring na Blejskem jezeru
19
mar

V marcu 2015 smo izvedli prvi zgodnji spomladanski monitoring Blejskega jezera.

Sledili smo pojavljanju cianobakterij z uporabo fikocianinskega in klorofilnega fluorescenčnega senzorja.

Hiter pregled površinskega vzorca je pokazal prevladujoče pojavljanje cianobakterije Planktothrix rubescens.

manjšem številu so se pojavljale Asterionella formosa, Tabellaria fenestrata ter Fragilaria ulna.

Lake Bled Planktothrix rubescens LIFE Stop CyanoBloom Arhel 2015 Bled monitoring Arhel March B 2015 Bled Monitoring Arhel March A 2015