Cianobakterije so lahko moteče tudi v akumulacijah hidroelektrarn

16
okt

LIFE Stop CyanoBloom v energijadoma.siV elektronskem glasilu Energija Doma smo objavili kratek prispevek o cianobakterijah in pogojih, ki se ustvarjajo v akumulacijah hidroelektrarn za njihovo pojavljanje.

V zadrževalnikih vode kot so na primer akumulacije za potrebe hidroelektrarn, ustvarimo precejšnje spremembe v hidrološkem in ekološkem režimu vodnega telesa, kot ga ima ta pred akumulacijo. Hitrost vode se umiri in zviša se temperatura vode. Upočasnitev vodnega toka omogoči odlaganje materiala, ki ga vodotok prinaša s seboj, kot tudi daljše zadrževanje rastlinskih hranilnih snovi, kot so dušikove in fosforjeve spojine. Vse to ustvarja ugodne pogoje za razvoj fotosintetskih planktonskih organizmov, kot so na primer zelene alge in cianobakterije, kar daje vodi nižjo prosojnost kot jo ima le-ta v vodotoku pred akumulacijo.

Celoten prispevek je dosegljiv na naslednji povezavi.