Aktivnosti z robotskim plovilom v poletnem obdobju 2016 opravljene v okviru projekta LIFE Stop CyanoBloom

Aktivnosti z robotskim plovilom v poletnem obdobju 2016 opravljene v  okviru projekta LIFE Stop CyanoBloom
19
sep

Izvedli smo številne testne plovbe robotskega plovila na Koseškem bajerju in Blejskem jezeru in merili koncentracije klorofila in fikocianina.