20. maja bomo sodelovali s projektno LIFE Stop CyanoBloom na dnevu odprtih vrat projekta LIFE ReSoil