Tehnologija

Inovativna tehnološka rešitev je usmerjena v reševanje problematike cvetenja (masovnega pojavljanja) cianobakterij v stoječih vodnih telesih. Sistem sestavlja plavajoča delovna ploščad (plovilo) in servisni pristan. Na plovilu je nameščen napreden senzorni sistem in ter vzorčevalnik vode. Senzorni sistem omogoča zaznavanja cianobakterij v času njihovega zgodnjega pojavljanja, kot tudi zaznavanje zelenih alg in drugih okoljskih parametrov. Zbrani vzorci vode so na voljo za nadaljnjo laboratorijsko analizo.

Zmanjševanje koncentracije cianobakterij zagotavlja sistem temelječ na elektrokemijskem principu delovanja.  Napajanje plovila dopolnjujejo foto-napetostni sončni paneli. Premični sistem plovila, ki temelji na samo-učečem algoritmu, omogoča avtonomno premikanje naprave po poteh z zaznano povišano koncentracijo fikocianinov, značilnih cianobakterijskih barvil. Centralni nadzorni sistem z vzpostavljeno brezžično povezavo omogoča oddaljen nadzor delovanja in sproten prikaz merjenih podatkov.

IMG_9738

Komponente tehnološke rešitve

Shema plovila Stop CyanoBloom SLO

Uporaba tehnološke rešitve

Tehnološka rešitev je namenjena upravljalcem vodnih teles, ki jih pesti evtrofnost (prekomerna vsebnost rastlinskih hranil kot sta dušik in fosfor ter obremenjenost voda s organskimi snovmi) in s tem nevarnost prekomernega razraščanja cianobakterij kot tudi uporabnikom, ki potrebujejo podatke o stanju vodnega telesa v realnem času.

Potencialni uporabniki tehnološke rešitve so lahko upravljalci:

  • naravnih kopališč
  • površinskih akumulacij pitne vode
  • ribogojnic
  • akumulacij hidroelektrarn
  • vsem ki potrebujejo zgodnjo in kontinuirano informacijo o stanju vodnega telesa ter ukrepanje pred nastopom nepopravljivih posledic.

Uporaba tehnološke rešitve omogoča pridobitev večjega števila okoljskih podatkov o stanju vodnega telesa v realnem času v primerjavi s klasičnim vzorčevanjem vode in laboratorijskimi analizami. Uporaba elektrokemijskih metod tretiranja cianobaktrijskih populacij nima negativnih posledic na vodni ekosistem kot je to v primeru uporabe kemikalij za vezavo fosforja in zatiranja rasti cianobakterij.