Archives - september 2016

25
sep

Naši mladi raziskovalci so predstavili rezultate projekta LIFE Stop CyanoBloom na konferenci društva študentov biologije BIOSFERA

Celoten program konference si lahko ogledate na naslednji povezavi. Predstavili smo poster z naslovom Robotic Floating Platform: Robotic floating platform POSTER Arhel BIOSFERA ter poster z rezultati testiranja vpliva elektrokemijske oksidacije na Microcystis aeruginosa: The effect of electrochemical oxidation on Microcystis aeruginosa Konf BIOSFERA Arhel.

19
sep

16. september, 2016: Predstavitev treh naših projektov LIFE na tiskovni konferenci Ministrstva za okolje in prostor

Na tržnici slovenskih LIFE projektov, ki jo je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) organiziralo v okviru tiskovne konference namenjene predstavitvi LIFE projekta  Krepitev zmogljivosti – Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje, smo naše projekte predstavili udeležencem in ministrici za okolje in prostor. Več utrinkov z dogodka si lahko ogledate s klikom na povezavo.

19
sep

Aktivnosti z robotskim plovilom v poletnem obdobju 2016 opravljene v okviru projekta LIFE Stop CyanoBloom

Izvedli smo številne testne plovbe robotskega plovila na Koseškem bajerju in Blejskem jezeru in merili koncentracije klorofila in fikocianina.

19
sep

Testiranje delovanja elektrolitske celice in pregled stanja slovenskih ribnikov v poletnem obdobju 2016 v okviru aktivnosti projekta LIFE Stop CyanoBloom

Naša ekipa je obiskala nekaj ribnikov v Sloveniji in pregledala stanje fitoplanktona in cianobakterij. Opravili smo obsežnejša testiranja vpliva elektrokemijske oksidacije, ki jo izvajamo s pomočjo elektrolitske celice opremljene z borom dopiranimi diamantnimi elektrodami, na rast cianobakterij.