Meritve cianobakterij v Hotinju

10
jul

Ob pojavu cianobakterij v Hotinjskem bajerju smo laboratorijsko opremo za en dan prestavili na tren in opravili meritve klorofila in fikocianina.