Obsežna študija opravljena v Združenih Državah Amerike je pokazala značilno pozitivno zvezo med cianobakterijskih cvetenjem in umrljivostjo za nealkoholno boleznijo jeter

11
sep

V obsežni študiji opravljeni v Združenih Državah Amerike so testirali hipotezo, ali pojavnost cianobakterijskega cvetenja predstavlja dejavnik tveganja za nastanek nealkoholne bolezni jeter. Z uporabo podatkov o prostorski distribuciji cianobakterijskega cvetenja pridobljenih z okoljskim satelitom Evropske Vesoljske Agencije, so ocenili prostorsko razporeditev cianobakterijskega cvetenja v ZDA. 62% proučenih primerov je kazalo značilen cianobakterijski cvet. Po pripravi prostorskih kart, so izračunali stopnjo smrtnosti za nealkoholno boleznijo jeter med leti 1999 – 2010. V teh letih je bilo zabeleženih 773,828 smrti povezanih z nealkoholno boleznijo jeter. Raziskovalci so izračunali, da se z vsakim 1% povečanjem pojavnosti cianobakterijskega cveta, poveča tveganje za nastanek nealkoholne bolezni jeter za 0,3%, kar bi v ZDA letno predstavljalo 440 dodatnih smrti letno.

Več podatkov lahko najdete na naslednji povezavi Science for Environment Policy.