Predstavitev projekta LIFE Stop CyanoBloom na 10. mednarodni konferenci o toksičnih cianobakterijah