Robotsko plovilo smo predstavili na konferenci v Novem Sadu

18
jul

Poster s predstavitvijo tehnologije razvite v okviru projekta LIFE Stop CyanoBloom smo predstavili na konferenci v Novem Sadu, Srbija:

Cyanotoxins – toxicity, health and environmental impact, 13 – 14 julij, 2017.

Konferenca je bila organizirana v okviru projekta SCOPES – Identifikacija in karakterizacija cianobakterijskih toksinov na osnovi njihove interakcije z osnovnimi celičnimi detoksifikacijskimi sistemi v ribi Danio rerio in zooplanktonskem organizmu Daphnia magna.