Cianobakterije

Cianobakterije so fitoplanktonski organizmi, ki se pojavljajo v vseh vrstah vodnih teles po vsem svetu. Mesta njihovega prekomernega pojavljanja so vodna okolja bogata z rastlinskimi hranili,  ki segajo od zmernega pasu do tropskih območij. Pojav prekomerne razrasti in masovnega pojavljanja cianobakterij  v vodnih telesih opisujemo z izrazom cvetenje.

5

Cianobakterije lahko prebrodijo neugodne razmere v obliki spor (aktinet) v sedimentu jezerskega dna. V ugodnih razmerah se lahko zelo namnožijo in mnogokrat prevladajo. Njihova najbolj izrazita prednost pred ostalimi fitoplanktonskimi organizmi je vsebnost fikocianinov. To so pomožna fotosintezna barvila, ki omogočajo učinkovito izrabo svetlobe nizke intenzitete ter delov svetlobnega spektra, ki jih druge alge in rastline niso sposobni izkoriščati. Dodatna prednost so plinski mehurčki s katerimi lahko uravnavajo svoj položaj v vodnem stolpcu in tako kar najbolje izkoristijo svetlobo in hranila.

Večina rodov cianobakterij tvori cianotoksine, ki spadajo med najnevarnejše strupe. Dokaz toksičnosti cianobakterijske populacije v določenem vodnem telesu še ne pomeni večje ogroženosti ljudi ali okolja, dokler je populacija maloštevilna in enakomerno razpršena. Resnična grožnja nastopi šele ob masovnem pojavljanju, predvsem v obliki površinskih cvetov in gošč. Cianotoksini se tudi v fazi rasti cveta stalno sproščajo v vodno okolje, masovno pa se sprostijo šele ob propadu cveta.

Cylindrospermopsin

Škodljivo cvetenje cianobakterij ogroža zdravje ljudi, živali in okolja. Pojavljanje velikih cianobakterijskih mas je tudi z estetskega stališča neprimerno, zmanjšuje možnost rekreativnih dejavnosti, povzroča sproščanje neprijetnih vonjav in daje odbijajoč okus pitni vodi, kadar je le-ta pridobljena iz tako onesnaženega vira.